Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Dystopic Requiem Quartet

Dystopic Requiem Quartet SK / CZ

Inšpiráciou k projektu bola jedna z najikonickejších kvartetových skladieb 20. storočia, skladba Black Angels od Georga Crumba. Kým George Crumb sa koncom šesťdesiatych rokov pokúšal prostredníctvom diela vysporiadať s frustráciou z vojny vo Vietname, Miroslav Tóth si doň premietol tému nevysporiadanej povojnovej minulosti u nás. Tá sa, žiaľ, nad nami temne vznáša do dnešných dní. Vojnový Slovenský štát sa zúčastňoval na vraždení a deportáciách vlastných občanov počas holokaustu. S odkazom tohto zločinného režimu sa spoločnosť dodnes nedokázala zmysluplným spôsobom vyrovnať.

Hudobné dielo Black Angels Songs je rozdelené na dve knihy.

BOOK I je súborom deviatich aluzívnych vojnových a pohrebných skladieb. Tie autor neskôr použil na resampling a granulárnu syntézu prostredníctvom elektroniky v druhej časti sláčikového kvarteta – BOOK II. Tá je výrazovo explozívnym a zvukovo masívnejším protikladom prvej časti. Vznikli tak dve odlišné časti diela – prvá ako reminiscencia na zabudnutú minulosť a druhá ako pripomienka scudzujúcej prítomnosti.

Dystopic Requiem Quartet tvoria českí prvotriedni huslisti David Danel a Anna Veverková, zo Symfonického orchestra českého rozhlasu, ale aj Severočeskej filharmónie Teplice, či telesa Prague Modern a poprední slovenskí interpreti klasickej súčasnej hudby, Júlia Urdová na violu a Andrej Gál na violončelo. 
Na elektronické nástroje sa predstaví samotný skladateľ Miroslav Tóth.