Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Adam Dragun
Sobota 21:30 | Optimistan Nadácie Orange

Adam Dragun SK

Adam Dragun: Prcat

Prcat je hybridný tvar na pomedzí videodokumentu a prednášky. Zachytáva mikrodrámu niekoľkých prostých rozhovorov medzi vnukom a jeho starými rodičmi. Režisér a autor Adam Dragun v nej divákovi predstavuje svoju fascináciu z narušovania hraníc medzi intímnym a verejným priestorom. Otvára témy, ktoré predstavujú tabu. To čo chce vytvolať však nie je kontroverzia, ale skôr nečakaná radosť z prekonávania konvencií a sociálnych bariér.

Adam Dragun je divadelný režisér, performer a autor textov. Aktuálne študuje program Alternativní divadlo na pražskej DAMU. Jeho práce sa pohybujú na hranici reality a fikcie či manipulácie a úprimnosti. Spolupracoval s divadlami na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Spieva v kapele Berlin Manson.

Inštalácia bola prezentovaná na festivaloch Kiosk (Žilina) a Bazaar (Praha) a v PAKTe (Bratislava)

Autor/performer: Adam Dragun
Strih: Petra Štefancová
Hudba: Patrik Nagy
Zvuková postprodukcia: Antonín Laštůvka
Grading: Daniel Gavenda