Liptov Release: Andrea Beton / Alexandra Cihanská Machová / Oliver Torr

Liptov Release: Andrea Beton / Alexandra Cihanská Machová / Oliver Torr SK

Andrea Beton

Aka Marie Čtveráčková aka Mary C je hudobníčka, DJka, kurátorka, publicistka, organizátorka a spoluzakladateľka Synth Library Prague. Rada preskúmava nové zvukové priestory, duniace rytmické kompozície, nepokojné toky zvukových farieb, ohýbanie nahrávok do iných tvarov i možnosti nového vzťahu k hraniu na husle. Jej skladba Suché lúky, súčasť kompilácie "Liptov", bola zaradená na kompiláciu magazínu Wire Below the Radar 36. V rámci svojho vystúpenia na festivale Pohoda, rozvedie motívy tejto skladby do živého setu.

Alexandra Cihanská Machová 

je skladateľka a zvuková umelkyňa zo Sabinova, momentálne pôsobiaca v Prahe. Jej hlavným vyjadrovacím prostriedkom je zvuk v najrôznejších formách od akustických nástrojov, terénnych nahrávok, po live coding a iné, ten ale často prepája aj s inými médiamiM. omentálne sa venuje intenzívnejšie zvukom v priestore, zvukovej inštalácii, a zvuku vo virtuálnom prostredí. Tematicky sa zaoberá postdigitálnym sentimentom, emóciou v technológii, zvukovou ekológiou a rekontextualizáciou vzťahu človeka, prírody a technológie.

Oliver Torr

Nahrávku Liptov predstaví okrem Andrey Beton a Alexandry Cihanskej Machovej aj pražský elektronický producent, DJ a audiovizuálny umelec Oliver Torr. Oliver stojí za projektami ako TraumaTorr, GTA soundsystem, Black Tar Jesus, OGJ / Torr a spolupracoval umelcami ako Chrysalism, Sunnbrella, Katarzia, Dukla a ďalšími. Koncom februára vydal album Fragility of Context a pozornosť zahraničných médií si získal projektom Trans Europe Postal Express, v rámci ktorého nahrávali umelci podľa vopred daných inštrukcií zvuky na putovnú magnetofónovú kazetu.

V roku 2017 sa Oliver presťahoval do Berlína, aby pokračoval v štúdiu audiovizuálneho umenia. Namiesto sa našiel v práci v berlínskom syntetizátorovom obchode Patch Point, kde sa naučil spájkovať a vyrábať nástroje od dizajnérov ako Serge Tcherepnin či Peter Blasser. Jeho audiovizuálne inštalácie boli prezentované v galériách v Prahe, ale aj v Londýne a Berlíne. Pracoval tiež na rôznych projektoch pre film a televíziu. Študoval v Londýne na British & Irish Modern Music Institute, kde bol jeho mentorom producent Phelan Kane.