Isama Zing SK

Isama Zing je klubový projekt Jonatána Pastirčáka (Pjoni), ktorý je zároveň členom kolektívu Mäss. Jeho hudba je odrazom rôznorodosti vzájomne prepojených žánrov súčasnej elektronickej hudby. Kombinácia modulovaných field recordings s industriálnymi beatmi a krehkými melódiami nepriamo ilustruje dozvuk civilizačnej strojovosti, ktorá sa v tvorbe Isama Zing organicky rozdeľuje a znovu spája do celku skladieb. Podľa dramaturga Fugy Juraja Hoppana Isama Zing dlhodobo potvrdzuje, že patrí medzi súčasne znejúce projekty, ktoré obstoja rovnako dobre doma, ako aj v zahraničí. Dôkazom je aj jeho účasť na platforme SHAPE združujúcej top umelcov z Európy, prípadne jeho vystúpenie na showcase festivaloch ako ESNS alebo Ment. Nový album sľubuje množstvo zaujímavých aj prekvapivých hostí, ktorí sa bežne nepohybujú vo vodách nadžánrovej elektroniky.