Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Pohoda Visual Art Contest 2024

Pohoda Visual Art Contest 2024

Pohoda festival vyhlasuje 8. ročník súťaže na site-specific výtvarné inštalácie pre festivalový areál. Vybraný návrh získa 4000€ na realizáciu a vystavenie na festivale tento rok. 

21. marec 2024

Víťazkou tohtoročného Pohoda Visual Art Contestu sa stala Diana Paulová s jej site-specific objektom. Tento víťazný návrh bude súčasťou Visual stage.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do Pohoda Visual Art Contestu zapojili a víťazke gratulujeme.

----
Prihlásiť sa môžete s akýmkoľvek prejavom priestorového site-specfic umenia.
Môže ísť o inštalácie, priestorové média, interaktívne diela, objekty, happeningy atď., ktoré sa stanú súčasťou festivalového areálu a života počas Pohody 2024.

Odborná porota vyberie návrh, ktorý bude súčasťou Visual stage na Pohoda festivale v júli.

DEADLINE: 28.4.2024
EMAIL PRE PRIHLÁŠKY: contest@pohodafestival.sk
VÍŤAZ/KA získa 4000€ na realizáciu a vystavenie na festivale


Visual Stage prináša už osem rokov na festival Pohoda rozmanitý program vizuálneho umenia, prezentujúci tvorbu medzinárodne etablovaných aj nastupujúcich domácich a zahraničných autorov.
Snahou Visual Stage je priblížiť návštevníkom festivalu Pohoda kvalitné súčasné umenie prostredníctvom rôznych foriem umeleckého prejavu – od inštalácie, performancie či objektu až k polohám tematických diskusných formátov a rozhovorov. Jeho krédom je podnecovať a podporovať povedomie o súčasnom umení, a vytvárať tak priestor pre formovanie uvedomelej občianskej spoločnosti a rozvoj kritického myslenia.