Letisko Trenčín 6 — 8 júl 2023
Pohoda Visual Art Contest

Visual Stage prináša už päť rokov na festival Pohoda rozmanitý program vizuálneho umenia, prezentujúci tvorbu medzinárodne etablovaných aj nastupujúcich domácich a zahraničných autorov. Počas tohto ročníka predstaví širokú škálu umeleckých prístupov v spolupráci s piatimi kultúrnymi inštitúciami – Vlastivedným múzeom v Galante, Periférnymi centrami v Dúbravici, Kassákovým centrom intermediálnej kreativity, Nástupišťom 1 – 12 a Truc sphérique (Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga). 

Snahou Visual Stage je priblížiť návštevníkom festivalu Pohoda kvalitné súčasné umenie prostredníctvom rôznych foriem umeleckého prejavu – od inštalácie, performancie či objektu až k polohám tematických diskusných formátov a rozhovorov. Jeho krédom je podnecovať a podporovať povedomie o súčasnom umení, a vytvárať tak priestor pre formovanie uvedomelej občianskej spoločnosti a rozvoj kritického myslenia.

Koncepcia tohtoročného hudobného programu na festivale Pohoda on the Ground je zverená do rúk hudobných klubov naprieč celým Slovenskom. Obdobný prístup kurátorovania aktivít zvolil aj Visual Stage. Výber umeleckých projektov a participujúcich umelcov a umelkýň je tento rok zastrešený piatimi domácimi etablovanými kultúrnymi inštitúciami. Počas piatich dní sa tak predstaví päť rôznorodých prístupov k vizuálnemu umeniu a možnostiam jeho uplatnenia v galerijnom a verejnom priestore. Samozrejmou súčasťou programu budú aj koncipované tematické diskusie s prizvanými odborníkmi. 

Program Vlastivedného múzea v Galante otvorí diskusiu týkajúcu sa úlohy múzeí v 21. storočí. Zároveň nahliadne na formy družstevníctva ako možného východiska pre udržateľnú budúcnosť. Periférne centrá nás presvedčia o tom, že aj vo vidieckom prostredí môže vznikať progresívna súčasná kultúra. Úvahy o geometrii kružnice – kruhu – kupoly – gule a ich priestorových danostiach prenesie na plochu trenčianskeho letiska vizuálny umelec Juraj Gábor a Truc sphérique v podobe participatívneho happeningu stavania a rozkladania priestorovej skice autorského diela Sphéra. Transart Communication zas predstaví bohatý program vizuálnych performancií. 

Viac o programe jednotlivých kultúrnych inštitúcií sa dozviete v programe konkrétneho festivalového dňa.