8. — 10. júl 2021
Letisko Trenčín 8. — 10. júl 2021
Pohoda Visual Art Contest Pohoda Visual Art Contest

Porota Visual Art Contest sa rozhodla návrhy hodnotiť spoločne pre hmotné aj pre online umenie. Víťazom 6. ročníka súťaže je Andej Kolenčík a jeho projekt Coming soon. Zámerom tohto krátkeho ekologicky angažovaného videa je v divákovi vyvolať znepokojivý pocit z budúcnosti a svojím kontroverzným spracovaním vyprovokovať polemiku o danej téme. Osud dvojičiek ako symbol ďalšej generácie bude nejasný a nedopovedaný. Aká je budúcnosť našich detí v súčasnom fungovaní sveta?

Andrej sa vo svojej tvorbe venuje viacerým médiám. V roku 2009 absolvoval štúdium na katedre animovaného filmu VŠMU a má za sebou semestrálne stáže na VŠVU a belgickom RITS. Medzi jeho posledné projekty patrí réžia sci-fi dokumentárnej série pre deti Mohyla o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pre RTVS a medzinárodná grafická kampaň Green Screen, ktorá ma za cieľ upriamiť pozornosť filmárov na ekologické nakrúcanie. Od roku 2015 funguje pod vlastnou značkou Admiral Films (www.kolencik.org).

Dielo bude uvedené počas Pohoda in the Air. 

Členovia poroty boli: 

Ilona Németh - predsedkyňa poroty
Zuzana Pacáková (Biela Noc)
Tereza Maco (Žumpa Gallery)
Lýdia Pribišová (Flash Art)
András Czéfalvay (VŠVU)
Michal Kaščák (Pohoda festival)
Michal Sládek (Pohoda festival)