Úvod

NGO Zóna:

Na piatich festivaloch Pohoda on the Ground sa okrem jedenástich klubov a piatich inšitúcií vizuálneho umenia predstaví aj desať neziskoviek, ktoré sa venujú minoritám na Slovensku. Každý deň bude patriť dvom organizáciám. Okrem zaujímavých stánkov v NGO zóne budú v Café Kušnierik každý deň diskusie, v ktorých sa zúčastnené neziskovky predstavia. Moderovať ich budú Zuzana Števulová a Samo Marec. Túto časť programu na Pohode podporil  fond na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor.

Streda, 7.7.

Srbská komunita - SVI MI iz Srbije u Slovačkoj

SVI MI iz Srbije u Slovačkoj je združenie ľudí, ktorí pochádzajú zo Srbska a ktorí sympatizujú so Srbskom. Ich najvýraznejšie aktivity sú SRB-BA PARTY, ktorá spája ľudí zo Slovenska a zo Srbska a zabaviť sa. Okrem toho pomáha s inklúziou ľudí zo Srbska na Slovensku vo všetkých oblastiach života. O ich aktivitách a o tom, ako sa im na Slovensku žije, sa dozviete v ich stánku v NGO zóne, ako aj počas diskusie s Tatjanou Maksimović.

Café Kušnierik, 15.30 – 15.50, moderuje Zuzana Števulová

päť & pól – umelecké združenie

Výstavný projekt umeleckého združenia päť & pól predstavuje tvorbu autorov, ktorí sa venujú téme identity a objavujú aspekty nazerania na menšiny prostredníctvom fotografických a intermediálnych presahov. Počas diskusie s nimi sa dotkneme témy rôznorodej identity, života a skúseností Slovákov a Sloveniek vietnamského pôvodu a vnímania menšín na Slovensku. Participujúci: Lucia Gamanová, Darjan Hardi, Kvet Nguyen, Eva Takácsová

Café Kušnierik, 16.00 – 16.20, moderuje Zuzana Števulová

Štvrtok, 8.7.

SME SPOLU - Ukrajinská komunita

Najrýchlejšie rastúcou komunitou ľudí z krajín mimo EÚ je na Slovensku ukrajinská komunita, ku koncu roka 2020 tu žilo viac ako 38 tisíc ľudí z Ukrajiny. Združenie Sme spolu sa venuje ukrajinskej diaspóre na Slovensku a vyvíja aj aktivity na pomoc vysídlencom a utečencom z východu Ukrajiny. V priebehu leta sa tradične koná spoločný tábor slovenských a ukrajinských detí a na Pohode tento rok privítame skupinu ukrajinských detí žijúcich na Slovensku. S ich vedúcimi sa budeme rozprávať o živote ukrajinskej diaspóry na Slovensku, o slovensko-ukrajinskej škole v Bratislave a detí sa spýtame na to, ako sa im darí v slovenských školách. Stretnúť a porozprávať sa s nimi budete môcť aj v ich stánku, kde budú pripravené mnohé zaujímavé aktivity, cez ktoré budete môcť viac spoznať ukrajinskú menšinu.

Café Kušnierik, 15.30 – 15.50, moderuje Zuzana Števulová

Mareena, občianske združenie

Mareena je mladé občianske združenie, ktoré zviditeľňuje cudzincov žijúcich a pracujúcich na Slovensku a prepája cudzincov s majoritnou spoločnosťou. Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. Na Pohodu privezú výstavu fotiek ku kampani #Naši a budú realizovať rôzne interaktívne hry, kvízy a iné aktivity, ktoré vám priblížia tému cudzincov žijúcich na Slovensku. Počas diskusie sa s manažérkou komunitného programu Zuzanou Hállovou porozprávame aj o tom, ako vnímame cudzincov, čo je to integrácia a ako sa z cudzincov stávajú „našinci“.

Café Kušnierik, 16.00 – 16.20, moderuje Zuzana Števulová

Piatok, 9.7.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Poslaním ETP Slovensko je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny. ETP prevádzkuje komunitné centrá v Košiciach – na Luníku IX, vo Veľkej Ide a v Starej Ľubovni – Podsadek. Na Pohode si počas 3 dní (7.-9.7.) budete môcť vyskúšať ich escape room – ÚNIK 9, hru, v ktorej sa hráči snažia vymaniť z prostredia generačnej chudoby, teda z podmienok, v ktorých u nás žijú ľudia v osadách. V piatok, 9.7. sa zároveň s koordinátorom a mentorom ETP, Antoine de Hertoghom porozprávame o aktivitách a projektoch ETP, ale aj o tom, prečo sa Belgičan žijúci v Košiciach rozhodol pomáhať na Luníku IX.

Café Kušnierik, 15.30 – 16.00, moderuje Zuzana Števulová

Sobota, 10.7.

Inštitút pre migráciu a komunikáciu – afganská komunita

Inštitút pre migráciu a komunikáciu založili ľudia s menšinovým pôvodom a ľudia pohybujúci sa v mediálnej oblasti s cieľom zlepšovať povedomie o ľuďoch z cudziny žijúcich na Slovensku a podporovať ich integráciu. Na festivale predstavia afganskú komunitu žijúcu na Slovensku, ktorá sa formovala dlhé roky najmä z prostredia zahraničných študentov, ktorí prišli na Slovensko študovať ešte počas ČSSR a neskôr z prostredia ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom. Afganskú komunitu dnes tvoria ľudia mnohých profesií, naturalizovaní Slováci a Slovenky, ich deti, alebo ľudia, ktorí na Slovensko prišli z Afganistanu len nedávno. V ich stánku zažijete koncert tradičnej afganskej hudby, naučíte sa napísať po perzsky svoje meno, alebo si pozriete výstavu fotiek priamo z Afganistanu.

O  živote, skúsenostiach a situácii v Afganistane, o tom aké je to byť utečencom a prečo ľudia s Afganistanu vlastne utekajú, sa budeme rozprávať s Azimom Farhadim, bývalým utečencom, naturalizovaným Slovákom, novinárom a tlmočníkom.

Café Kušnierik, 15.30 – 15.50, moderuje Zuzana Števulová

Cseregyerek – Rozumieme si

Cseregyerek je program, ktorého cieľom je interkultúrna výmena v rámci Slovenska a podpora maďarských detí v osvojovaní si slovenčiny, rozvoj empatie, vzájomného porozumenia a otvorenosti. Program pred koronou fungoval na princípe hostiteľských rodín, kedy maďarské dieťa má šancu stráviť hosťovanie v slovenskej rodine a v škole a slovenské dieťa strávi pobyt v maďarskej rodine. Tým sa podporuje vzájomnosť, tolerancia a otvorenosť. Momentálne z dôvodu pandémie funguje na prepojení jedného konkrétneho maďarského dieťaťa so slovenským dieťaťom, ktorí spolu prežívajú offline a online spoločné aktivity. V diskusii vám aktivity združenia predstavia zástupcovia tohto občianskeho združenia Orši Véghová a Arnold Kiss, aj deti, ktoré sa programu zúčastňujú.

Café Kušnierik, 16.00 – 16.20, moderuje Zuzana Števulová

Nedeľa, 11.7.

Equity/Amnesty International

Spoločný stánok venovaný policajnej razii v Moldave predstaví tematickú výstavu k téme Moldavy a Samo Marec predstaví svoju novú knihu Roky bezprávia. Neuveriteľný príbeh razie v Moldave, ktorú si budete môcť na mieste zakúpiť a dať podpísať. V diskusii s Romanom Kvasnicom a Lýdiou Šuchovou sa pozrieme na genézu celého prípadu od momentu, kedy 19. júna 2013 vtrhlo policajné komando do osady Budulovská v Moldave nad Bodvou, cez absurdné obvinenia obetí až po nedávne ospravedlnenie vlády SR.

Café Kušnierik, 15.30 – 16.15, moderuje Samo Marec

Synagóga Trenčín, o.z.

Trenčianska synagóga patrí medzi ikonické stavby na území Slovenska. OZ Synagóga Trenčín zrekonštruuje túto vzácnu stavbu, ktorá sa navyše otvorí pre verejnosť v podobe novovybudovaného kultúrneho centra. V stánku v NGO mini zóne sa dozviete viac o procese obnovy tejto významnej pamiatky, ako aj o histórii a živote židovskej komunity v Trenčíne a na Slovensku.

Kontakt

NGO's
ngo@pohodafestival.sk