Letisko Trenčín 6 — 8 júl 2023
Pohoda sa pridala k iniciatíve Green Deal Circular Festivals

Pohoda sa pridala k iniciatíve Green Deal Circular Festivals

Pohoda sa spoločne s ďalšími 23-mi európskymi festivalmi pridala k iniciatíve Green Deal Circular Festivals – GDCF. Pohoda podporuje zelené riešenia a prináša inovácie v rámci udržateľnosti už veľa rokov (vratné poháre, budovanie pevnej elektrickej siete, separačné miesta, narábanie s pitnou a úžitkovou vodou...)

23. október 2022

Spolupráca v rámci platformy GDCF nám pomôže v zavádzaní ďalších inovatívnych riešení a poskytuje tiež nástroje na sledovanie parametrov v rámci udržateľnosti. Hlavný dôraz sa kladie na oblasti ako energia, jedlo a nápoje, cestovanie a doprava, efektívne využívanie zdrojov a vody. Cieľom zapojených festivalov je uhlíková neutrálnosť do roku 2025. Viac sa už o Green Deal Circular Festivals môžete dozvedieť na www.circularfestivals.nl.

Veríme, že aj vďaka členstvu v GDFC bude Pohoda 2023 ešte zelenšia. Veľkú podporou v tomto úsilí už dlhodobo cítime aj od vás – našich návštevníkov.