Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Ocenenie za ekologické riešenia na Pohode

Ocenenie za ekologické riešenia na Pohode

Pohoda je jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a dokonca sa priamo v areáli unikátnou technológiou kompostuje. V spolupráci s JRK Waste Management  sme na Pohode 2016 spracovali 1,7 tony bioodpadu na 170 kg kompostu. Vďaka tomu sme do atmosféry nevypustili vyše 106 kg sklenníkových plynov (objemovo 60 tisíc litrov CO2). Podľa Inštitútu cirkulárnej ekonomiky je Pohoda iným festivalom v tom, že vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov. Aj preto nás ocenili za podporu myšlienky predchádzania vzniku odpadov. Tým sa ale práca s bioodpadom nekončí. Kompost opätovne použijeme pri pestovaní festivalovej lúky na budúci rok.  Viac o kompostovaní na Pohode sa dočítate tu: www.menejodpadu.sk/pohoda-kraca-v-slapajach-velkych-zahranicnych-festivalov/

14. november 2016