Dystopic Requiem Quartet na Pohode 2022

Dystopic Requiem Quartet na Pohode 2022

Dystopic Requiem Quartet zahrajú na Pohode 2022 dielo Black Angels Songs od Miroslava Tótha. Pohoda spoluorganizovala 17. novembra 2020 premiéru BOOK I, ktorá zaznela v rámci Koncertu pre všímavých v T3. V tom istom čase, iba o niekoľko ulíc ďalej, bol na Hodžovom námestí v Bratislave protest prívržencov pravicových radikálov, ľavicových populistov i odporcov opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. Aj nahrávka zvukov z tohto protestu je súčasťou Tóthovho diela. Skladba je venovaná Barbore a Vojtechovi Gálovcom. Ich synovia, Fedor a Egon, spolu s ďalšími hosťami následne v pásme monológov dopovedia príbehy, na ktorých stojí Black Angels Songs. Pohoda bude derniérou tohto špeciálneho a mimoriadne silného projektu.

20. jún 2022

Inšpiráciou k projektu bola jedna z najikonickejších kvartetových skladieb 20. storočia, skladba Black Angels od Georga Crumba. Kým George Crumb sa koncom šesťdesiatych rokov pokúšal prostredníctvom diela vysporiadať s frustráciou z vojny vo Vietname, Miroslav Tóth si doň premietol tému nevysporiadanej povojnovej minulosti u nás. Tá sa, žiaľ, nad nami temne vznáša do dnešných dní. Vojnový Slovenský štát sa zúčastňoval na vraždení a deportáciách vlastných občanov počas holokaustu. S odkazom tohto zločinného režimu sa spoločnosť dodnes nedokázala zmysluplným spôsobom vyrovnať.

Hudobné dielo Black Angels Songs je rozdelené na dve knihy.

BOOK I je súborom deviatich aluzívnych vojnových a pohrebných skladieb. Tie autor neskôr použil na resampling a granulárnu syntézu prostredníctvom elektroniky v druhej časti sláčikového kvarteta – BOOK II. Tá je výrazovo explozívnym a zvukovo masívnejším protikladom prvej časti. Vznikli tak dve odlišné časti diela – prvá ako reminiscencia na zabudnutú minulosť a druhá ako pripomienka scudzujúcej prítomnosti.

Dystopic Requiem Quartet tvoria českí prvotriedni huslisti David Danel a Anna Veverková, zo Symfonického orchestra českého rozhlasu, ale aj Severočeskej filharmónie Teplice, či telesa Prague Modern a poprední slovenskí interpreti klasickej súčasnej hudby, Júlia Urdová na violu a Andrej Gál na violončelo. 
Na elektronické nástroje sa predstaví samotný skladateľ Miroslav Tóth.