Úvod

Milí priatelia z neziskového sektora,

Registrácia organizácií pre ročník 2019 je spustená. Svoju organizáciu môžete registrovať prostredníctvom tlačítka registrovať sa na tejto stránke do 30.4.2019. Prihliadať sa bude najmä na aktuálnu kampaň a aktivity organizácie, jej celospoločenský prínos a súlad s hodnotami festivalu.   

Tešíme sa na stretnutie v NGO Pasáži,

Pohoda NGO tím

Kontakt

NGO's
ngo@pohodafestival.sk