NGO registrácia

Organizácia

v prípade potvrdenia zverejnený na stránke festivalu

Návrh aktivít v stánku

Napríklad zbieranie podpisov na kampaň za pekné počasie na letných festivaloch. Aktivity budú posudzované produkciou festivalu a môžu byť upravené, prípadne zamietnuté. Môžete priložiť linky na predchádzajúce prezentačné aktivity organizácie, prípadne práve prebiehajúce kampane. V prípade potreby môžete priložiť dokumenty, obrázky alebo pdf súbory.


Štatutárny zástupca organizácie


Zástupca organizácie na mieste


Prezentačný priestor

Veľkosť prezentačného miesta pre jednu organizáciu je 3x3m. Ak potrebuje väčšie miesto, prosím uveďte potrebnú veľkosť s odôvodnením.


PrílohyOsobné údaje uvedené v registračnom procese budú spracúvané výlučne na účely uzavretia dohody s POHODA FESTIVAL, s. r. o., Sídlo: Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 45 639 043. Doba uchovávania nepresiahne čas požadovaný legislatívou (v súvislosti s vedením účtovníctva a realizáciou pracovnoprávnej agendy). Ako dotknutá osoba máte právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Poskytnutie údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich spracúvania však nie je možné žiadosť vybaviť. Osobné údaje považujeme za dôverné a nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou subjektov, ktorý preukážu zákonné oprávnenie.