Podmienky

Pohoda in the Air

Akreditovať sa môžete do budúcej stredy (1. júla 2020) a to vyplnením formulára na tomto linku: akreditačný formulár. Do budúcej stredy prosím pošlite aj prípadný záujem o rozhovory s umelcami (line-up zverejníme v pondelok 29. júna 2020).

Pohoda in the Air je online festival bez návštevníkov. Špecifickou črtou festivalu je aj práca s prázdnym areálom letiska Trenčín. Aj preto budeme akreditovať s výnimkou mediálnych partnerov a televízií len jedného redaktora za jedno médium. Všetkým akreditovaným novinárom poskytneme fotky našich oficiálnych festivalových fotografov tu: drive.google.com/drive/folders/15sanVY4lxZVEF0ibefCiPGTYI76fRqu_?usp=sharing

 

Pohoda 2021

Každý žiadateľ o akreditáciu musí vyplniť akreditačný formulár od prvého septembra.

Uzávierka akreditácií je 1. mája 2021, po tomto termíne nebudeme akceptovať žiadne žiadosti.
O udelení resp. neudelení akreditácie budeme žiadateľov informovať do konca mája 2021. Prípadné zmeny sú možné do 14. júna 2021. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť udelenie akreditácie pre nedodržanie termínu, podmienok i v prípade veľkého záujmu.

Dôležité body:

 • Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť udelenie akreditácie pre nedodržanie termínu, podmienok i v prípade veľkého záujmu.
   
 • Je potrebné kompletne vyplniť akreditačný formulár, aj s potvrdením od šéfredaktora vysielajúcej redakcieČíslo mobilného telefónu potrebujeme, aby sme vás mohli informovať o dohodnutých rozhovoroch, tlačových konferenciách či možnostiach fotografovania počas festivalu.
   
 • Určite treba uviesť všetky požiadavky na fotografovanie, rozhovory s interpretmi, v prípade televízií na nakrúcanie konkrétnych koncertov, oneskorené žiadosti nemôžeme akceptovať.
   
 • V prípade denníkov požadujeme tri uverejnené články pred festivalom, plus denné výstupy z festivalu – v piatok, v sobotu a v pondelok, prihliadať sa bude aj na spravodajstvo z minulého roka.
   
 • akreditácií časopisov a magazínov bude rozhodovať spravodajstvo z minulých ročníkov festivalu.
   
 • Od webov požadujeme využívanie tlačových správ o Pohode 2021, ktoré budú uverejnené na www.pohodafestival.sk, päť autorských článkov pred festivalom a spravodajstvo priamo z festivalu, plusom pri žiadosti je aj bannerová kampaň, podklady dodáme.
   
 • Novinári a fotografi na voľnej nohe musia preukázať spoluprácu s printovými médiami.
   
 • Od rozhlasových staníc požadujeme dokladovanie minimálne troch spravodajských vstupov pred festivalom, vstupy z každého dňa festivalu, počnúc štvrtkom a končiac nedeľou.
   
 • O akreditácií televízií bude rozhodovať pokrytie minulých ročníkov festivalu.
   
 • Zároveň žiadame médiá, aby po publikovaní alebo odvysielaní zaslali mediálne výstupy organizátorom festivalu Pohoda, najneskôr 31. 8. 2021. Adresa sa nachádza na www.pohodafestival.sk v sekcii Kontakty. Splnenie tohto kritéria bude dôležitým faktorom pri udeľovaní akreditácie na nasledujúce ročníky festivalu.
   
 • Zdôrazňujeme, že uzávierka akreditácií je 16. mája 2021, po tomto termíne nebudeme akceptovať žiadne žiadosti. O udelení resp. neudelení akreditácie budeme žiadateľov informovať do konca mája 2021. Prípadné zmeny (napríklad v prípade ochorenia) sú možné do 14. júna 2021.
   

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu :)