Podmienky

PASÁŽ NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pohoda 2022 -> 7., 8., 9. júl, Letisko Trenčín

Festival Pohoda opäť ponúka priestor pre prezentáciu neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení. V roku 2019 sa na festivale predstavilo takmer 30 subjektov – od ekologických, cez charitatívne, umelecké a občianskoprávne organizácie, až po subjekty venujúce sa problematike drog.

Tento rok budeme opäť pokračovať v koncepte PASÁŽ Neziskoviek / NGO Passage.  V priestore medzi dvoma hudobnými scénami bude umiestnený stan 15x45m, ktorý bude tvoriť pasáž, priamy prechod od runway smerom k hlavnému pódiu. Každá neziskovka bude mať priestor 3x3m, ktorý si môže upraviť na svoju prezentáciu (stánok, pult, …). V čase, kedy bude pasáž zavretá, bude priestor strážený dobrovoľníkmi, veci budú môcť ostať v stane. Spanie si neziskovky musia riešiť svojpomocne, odporúčame priestor v stanových mestečkách. Parkovanie za pasážou nebude možné, môžete však využiť naše produkčné parkovisko. Na zabezpečenie stanu vzniká pre neziskovky poplatok vo výške 290€. bez DPH

Pasáž bude otvorená počas všetkých troch festivalových dní 7., 8.,9. júla 2022. Vo štvrtok od 16:00 do 24:00, v piatok a sobotu od 8:00 do 24:00, počas tohto času musí každý „stánok“ fungovať. Stan bude po zotmení osvetlený. V čase medzi 24.00 - 08.00 bude pasáž uzavretá.

Prípravu miesta je potrebné ukončiť v stredu 6. júla do 19:00.

Balenie môže začať po skončení otváracej doby v sobotu. Vjazd áut do blízkosti pasáže bude umožnený v nedeľu 10. júla po 12:00.

Vynášanie zariadenia mimo stanu a vstup vozidiel na odvoz umožníme v nedeľu 10. júla po 12:00.

Pre festival a jeho hladký priebeh je dodržanie časových súradníc kľúčové. 

Počas celého festivalu (aj mimo prevádzkových hodín pasáže) je nevyhnutná prítomnosť zodpovedných ľudí z organizácie, ktorí priamo zodpovedajú za svoj priestor, jeho montáž, prevádzku a demontáž. Títo musia byť zastihnuteľní v areáli festivalu kedykoľvek pre prípad mimoriadnej situácie. 

Pohoda festival každej vybranej organizácii poskytuje 4 vstupy a 1 parkovacie miesto na produkčnom parkovisku. V prípade potreby väčšieho počtu ľudí poskytneme lístky za zvýhodnenú cenu 109,-Eur.

Aktivity sa riadia jednoduchými pravidlami:

musia sa odohrávať pridelenom priestore a jeho bezprostrednej blízkosti so zachovaním prechodnosti pasáže

nie je možné púšťať hudbu ani iné reprodukované zvuky (ani moderátor s mikrofónom, ani zvuk k filmom, či cvičeniu,..)

nie je možné návštevníkom podávať jedlá a nápoje 

V stánkoch je možné realizovať verejné zbierky a podpisové akcie. Predaj výrobkov, produktov či publikácií musí byť v súlade s obchodným poriadkom a je možný po konzultácii s festivalom. Všetky prezentačné aktivity podliehajú schváleniu produkcie festivalu.

Neziskové organizácie nemôžu vo svojich stánkoch promovať tretie subjekty, pokiaľ to nie sú nadácie alebo inštitúcie, ktorých identita je neoddeliteľnou súčasťou materiálov k podporovanému projektu (v takom prípade je povolený branding len prostredníctvom týchto materiálov).

Prihlásiť organizáciu do sektora neziskových organizácií môžete prostredníctvom formulára na tejto stránke. V prípade nejasností kontaktujte ngo@pohodafestival.sk.

Prihlasovanie bolo spustené 6. 4. 2022. 

Deadline pre registráciu je do 8. 5. 2022. Organizácie, ktoré sa prihlásili pred Pohodou 2020, sa musia tento rok registrovať znovu.

Výber organizácií bude vyhlásený do 18. 5. 2022.

Zohľadňovať sa bude najmä aktuálna kampaň organizácie ako aj celospoločenský záber. Zároveň súlad zamerania organizácie s hodnotami festivalu. Produkcia festivalu môže pri potvrdení účasti neziskovej organizácií odmietnuť niektoré aktivity, vzhľadom na veľký záujem a obmedzený priestor neziskového sektora.

Tešíme sa na vás.

 

Fotogaléria