Akreditačný formulár

Redakcia


Médium


Údaje žiadateľa


Mám záujem o


Potvrdenie od vedenia redakcie

Max. veľkosť: 2000kb Povolené typy súborov: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls


Publikované materiály z minulého ročníka

Vyplňte odkaz alebo vyberte súbor (5x).
Max. veľkosť jednej prílohy: 2000kb Povolené typy súborov: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls


Publikované materiály o prípravach tohto ročníka

Vyplňte odkaz alebo vyberte súbor (5x).
Max. veľkosť jednej prílohy: 2000kb Povolené typy súborov: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls