Accreditation form


Editorial office


Medium


Data of the applicant


I am interested in


Acknowledgment from the editor

Max. size: 2000kb allowed file types: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls


Published materials from last year

Enter the url or select a file for upload (5x).
Max. size of one file: 2000kb allowed file types: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls

If you have an audio, video, or other type of files, which are not allowed here, upload files to ftp or web storage and paste public links in Url fields bellow.


Published material about the preparation of this year

Enter the url or select a file for upload (5x).
Max. size of one file: 2000kb allowed file types: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls

If you have an audio, video, or other type of files, which are not allowed here, upload files to ftp or web storage and paste public links in Url fields bellow.


Osobné údaje uvedené v registračnom procese budú spracúvané výlučne na účely uzavretia dohody s POHODA FESTIVAL, s. r. o., Sídlo: Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 45 639 043. Doba uchovávania nepresiahne čas požadovaný legislatívou (v súvislosti s vedením účtovníctva a realizáciou pracovnoprávnej agendy). Ako dotknutá osoba máte právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Poskytnutie údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich spracúvania však nie je možné žiadosť vybaviť. Osobné údaje považujeme za dôverné a nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou subjektov, ktorý preukážu zákonné oprávnenie.