Nórske fondy

Nórske fondy

Festival Pohoda získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP na projektu Keeping up the Freedom. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. www.eegrants.sk

Prvým podujatím, ktoré sme vďaka tomuto grantu realizovali bol Koncert pre Martinu a Jána v Gregorovciach. 7. mája 2022 vystúpili v areáli miestnej základnej školy hviezdy žánru indietronic – kapela múm, ktorá zahrá naživo soundtrack ku kultovému nemému filmu z 30. rokov Menschen am Sonntag. Na koncerte zahrala aj Nina Kohout, minuloročná víťazka Radio_Head Awards v kategórii Objav roka. Súčasťou akcie bola aj inštalácia SME S VAMI Michala Kačmára, ako aj diskusia s názvom Zápas o slušné Slovensko. Hosťami Zuzany Wienk budú Zlatica Kušnírová, Jozef Kuciak, vyšetrovateľ Martin Juhás a bývalý šéf tímu Kuciak Peter Juhás.

Súčasťou projektu sú aj koncerty islandských umelcov a debaty v Café Kušnierik. Je v tom veľa symboliky – Juraj Kušnierik bol obdivovateľom a propagátorom islandskej hudby, napísal o nej aj vynikajúcu knihu Hudba ostrova. V priestore pomenovanom po Jurajovi vystúpia Islandské umelkyne Arny Margret a Lay Low a duo Gróa.

17. novembra budeme aj vďaka grantu na projket Keeping up the Freedom realizovať ďalší Koncert pre všímavých. Podujatie je našou tradičnou umeleckou a občianskou oslavou výročia Nežnej revolúcie.

Projekt Pohoda – zveľaďujme slobodu získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska
v sume 181 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 27 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je propagovať demokraciu prostredníctvom kultúry a umenia, obhajoby základných hodnôt slobody a tolerancie a hovorením o tom, že je dobre, že ju máme.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných
z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
 
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.