Lístok KIDS 2021
Lístok pre deti od 7 do 14 rokov (vrátane)

39,00 €
+

Popis

Popis

Všetky deti od 7 do 14 rokov musia mať zakúpený lístok Kids a musia byť v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Pre deti od 15 do 17 rokov platí lístok Junior. Pri vstupe na festival sa Juniori musia preukázať platným občianskym preukazom.

Deti do 6 rokov (vrátane) majú vstup na festival zdarma.

Lístok KIDS 2021