ZŤP-S
Dvojlístok pre držiteľov preukazu ZŤP-S a ich sprievodcov

89,00 €
+

Popis

Vstup len s platným preukazom ZŤP alebo ZŤP-S, dokladom totožnosti cez špeciálny vchod. V prípade dvojlístka musia obe osoby vstúpiť do festivalového areálu spoločne. 

ZŤP-S