Pohoda 20→22

Vitajte v sekcii Pohoda 20 → 22  najčastejšie otázky. Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa presunu 24. ročníka Pohody na rok 2022. Odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa festivalu nájdete v sekcii Info. Ak nenájdete odpoveď na vaše otázky ani tam, prosím, pošlite nám mail na info@pohodafestival.sk, alebo nám pošlite správu na našej Facebookovej stránke

Prečo ste už druhýkrát presunuli 24. ročník Pohody?

Festival sme sa rozhodli presunúť na základe konzultácií so špičkovými epidemiologičkami a odborníkmi z platformy Veda pomáha – Covid 19. Potvrdili nám, že nevidia reálnu šancu na usporiadanie podujatia s kapacitou 30.000 ľudí počas tohto leta na Slovensku. Zároveň sledujeme vývoj v iných krajinách. Na Pohode každoročne vystupujú umelci z desiatok krajín, ktorých sprevádzajú častokrát medzinárodné tímy. V posledných týždňoch viacerí zrušili plánované letné turné, zrušilo sa aj viacero festivalov nadväzujúcich na Pohodu.

Je presunutie Pohody definitívne?

Áno.

Kedy a kde bude Pohoda 2022?

Termín je 7. / 8. / 9. júla 2022, miestom ostáva letisko Trenčín

Nepomohla by rastúca miera zaočkovania najviac ohrozených ľudí spojená s predpokladanou lepšou epidemiologickou situáciou v lete a s opatreniami na mieste (dezinfekcia rúk, testovanie, rúška...) – k tomu, aby festival mohol byť?

Očkovanie je najlepší nástroj na návrat živej kultúry. Spolu s ostatnými opatreniami bude pravdepodobne viesť k tomu, že v nejakej podobe sa budú môcť konať aj hromadné podujatia už v tomto lete. Sme presvedčení, že produkčne by sme vedeli zabezpečiť potrebné opatrenia, ale možnosť organizovať festivaly s kapacitou presahujúcou 1000 ľudí bola na leto 2021 odborníčkami a odborníkmi vylúčená. V čase pohodovského víkendu plánujeme pripraviť sériu malých festivalov s kapacitou do 1000 ľudí s názvom Pohoda on the Ground.

Prečo používate termín presunutie namiesto zrušenie?

Termín presunutie vyjadruje náš vzťah k našim potvrdeným umelcom, umelkyniam a kapelám, dodávateľom, spolupracovníkom, partnerom a samozrejme k návštevníčkam a návštevníkom. Energiu, ktorú sme venovali prípravám tohto ročníka, chceme využiť na prípravu festivalu v roku 2022. Reálne presúvame naše dohody a záväzky.

Presúva sa aj program automaticky na rok 2022?

Nemôžeme zaručiť identický program. Budeme sa snažiť prepotvrdiť čo najviac z avizovaného programu. Umelci majú svoje viacročné plány, do bookingu vstupujú sólové hrania, vydávania albumov a podobne. Máme dobré vzťahy s agentkami a agentami, máme za sebou dlhoročnú históriu a urobíme aj tentokrát všetko pre to, aby bol program v 2022 zaujímavý a silný.

Platia vstupenky zakúpené na tento ročník aj na rok 2022?

Áno. Vstupenky si ich majitelia zakúpili na 24. ročník Pohody a ten sa pre pandémiu nezrušil, len presunul. Na prenos permanentiek netreba realizovať žiadne kroky. Lístky, ktoré ich držitelia nevrátia do 7. 10. 2021, budú automaticky považované za platné. Týka sa to všetkých typov lístkov. Prenesenie vstupeniek na budúci rok je tou najlepšou možnosťou, ako festival v týchto časoch podporiť a zároveň mať s predstihom lístok na ďalší rok.

Budete vracať peniaze za lístky?

Každému, kto o to požiada, peniaze za lístky zakúpené u nás či cez našich oficiálnych predpredajoch vrátime. Urobíme to s pochopením. Ak chcete vrátiť peniaze za lístok, prosím vyplňte formulár v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV v rozmedzí od 7. 4. do 7. 10. 2021. Zoznam oficiálnych predpredajov je v sekcii SHOP.

Chcem vrátiť e-ticket zakúpený v Pohoda shope. Ako mám postupovať?

V prípade, ak vlastníte e-ticket, stornujeme Váš lístok po vyplnení formuláru v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV a vrátime Vám požadovanú čiastku na poskytnuté číslo účtu najneskôr do 60 dní od vyplnenia formulára. Upozorňujeme, že mimo nášho SHOPU sa e-tickety nepredávali, lístky zakúpené mimo našich oficiálnych predpredajov nemôžeme zaradiť do systému vracania peňazí.

Chcem vrátiť papierový (tlačený) lístok. Ako mám postupovať?

V prípade, ak máte platný tlačený lístok (vstupenku) zakúpený v oficiálnych predpredajoch festivalu Pohoda, vyplňte formulár v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV, potom odošlite lístky prostredníctvom pošty ako doporučenú zásielku na adresu: Pohoda Festival, s.r.o., Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur najneskôr do 7. 10. 2021, vždy s uvedením odosielateľa. Peniaze Vám vrátime najneskôr do 60 dní od doručenia tlačenej  vstupenky na účet, ktorý vyplníte vo formulári. Peniaze sa budeme snažiť poukazovať na bankový účet obratom, no prosíme o trpezlivosť, ak by prišlo k počiatočnému veľkému počtu žiadostí o refundáciu. V prípade, ak formulár vyplníte, no vstupenka nám fyzicky nebude doručená od konkrétneho odosielateľa, peniaze Vám refundované nebudú. Ak budete zasielať viac vstupeniek, odporúčame Vám použiť službu poistenia zásielky.

Tlačené vstupenky na adresu Pohoda Festival, s.r.o., Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur, môžete prostredníctvom pošty odosielať doporučene v časovom rozmedzí od 7. 4. 2021 do 7. 10. 2021.  Všetky na túto adresu doporučene odoslané a nám doručené zásielky budú protokolárne otvárané za účasti vždy minimálne dvoch osôb, aby nedošlo ku pochybnostiam, preto tiež vždy na obálke doporučenej zásielky uveďte odosielateľa.

Upozorňujeme, že platné papierové lístky sme predávali len online cez Pohoda Shop, priamo na festivale v roku 2019 a v autorizovaných predpredajoch, ktorých zoznam je v sekcii SHOP. Lístky zakúpené mimo oficiálnych predpredajov (secondary ticketing,...) nemôžu byť zaradené do systému refundácie.

Ako budete vedieť, aká bola cena lístka pri jeho nákupe?

Všetky oficiálne tlačené vstupenky obsahujú kódy, na základe ktorých je možné určiť cenovú hladinu, v ktorej bola vstupenka predávaná. Vrátená suma, o ktorej refundáciu zákazník požiada, bude korešpondovať s cenou, za akú bola permanentka predávaná.

Ako budete vracať peniaze? V hotovosti, či na účet?

Peniaze budú refundované formou prevodu na účet.

Dokedy môžem požiadať o vrátenie peňazí za lístky?

Požiadať o vrátenie akéhokoľvek typu lístka môžete do 7. 10. 2021. Peniaze budeme vracať obratom, hraničná doba vzhľadom na opatrenia a možný vyšší záujem krátko po zverejnení presunu Pohody je 60 dní. Ďakujeme za pochopenie i trpezlivosť.

Kedy mi vrátite peniaze za lístky?

Peniaze za lístky zakúpené online budeme vracať obratom po vyplnení formulára v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV, hraničná doba vzhľadom na opatrenia a možný vyšší záujem je 60 dní. V prípade, že chcete vrátiť lístok zakúpený v Pohoda shope na festivale, alebo v inom autorizovanom predpredaji, vyplňte formulár a po jeho vyplnení nám lístky zašlite ako doporučenú zásielku na adresu Pohoda festival, Prostredná 46, 90021 Svätý Jur. Prosím, prečítajte si podmienky v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV. Peniaze pošleme na účet uvedený vo formulári obratom po obdržaní zásielky, najneskôr do 60 dní. Ďakujeme za pochopenie i trpezlivosť.

Mám zakúpenú vstupenku pre dieťa (KIDS), respektíve pre tínedžera (JUNIOR). Chcem si lístok nechať na 2022, avšak moje dieťa/junior bude mať na budúci rok počas Pohody 15, resp. 18 rokov. Ako mám postupovať? 

V prípade presunutia festivalu na rok 2022 budeme akceptovať všetky lístky typu KIDS a JUNIOR presunuté z roku 2020 (resp. 2021) aj v prípade, že dieťa/junior padnú vekovo do vyššej kategórie. Toto bude platiť pre všetky lístky KIDS/JUNIOR zakúpené do 6. 4. 2021.

Budem môcť požiadať o vrátenie peňazí za lístok zakúpený po 7. 4. 2021?

Nie. Možnosť požiadať o refundáciu vstupeniek sa vzťahuje na všetky typy vstupeniek zakúpených do 7. 4. 2021.

Prečo platí na vrátenie lístka časové obmedzenie do 7. 10. 2021?

Pol roka považujeme za dostatočne dlhý čas na prípadné vracanie peňazí za lístky kúpené do 7. 4. 2021. Festival má obmedzenú kapacitu a musíme s dostatočným predstihom vedieť, koľko lístkov môžeme uvoľniť do predaja.

Ako môžem festival podporiť?

V prípade, ak ešte nemáte lístok na najbližší ročník, najviac nám pomôže, ak si ho zakúpite, predpredaj pokračuje automaticky na rok 2022. Ak už lístok máte, pomôže nám jeho prenesenie na rok 2021. V takom prípade nemusíte robiť nič, len si ponechať lístok. V prípade, že musíte lístok vrátiť ale môžete venovať časť zaplatenej sumy na vykrytie už vynaložených nákladov na prípravu, takáto možnosť existuje a postup nájdete v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV.

Mám lístok na Pohodu 2020 (resp. 2021), no ten si chcem nechať a zároveň ako podporu festivalu si chcem kúpiť nový lístok na Pohodu 2022. Ako mám postupovať?

Prosím, pošlite nám o tom informáciu na mail office@pohodafestival.sk, aby sme mali prehľad, koľko lístkov môžeme na festival predať tak, aby sme neprekročili jeho kapacitu.

Ďakujeme vám za takéto gesto. Ak máte záujem aj o darček (napríklad v podobe špeciálnej edície tričiek na rok 2021 – Pohoda friend), vyplňte prosím vo formulári možnosť so 100% darovaním sumy a  postupujte podľa návodu v sekcii Pohoda 20 → 22 (v takom prípade nám ale lístok musíte poslať).

Mám voľný lístok na Pohodu 2020 (resp. 2021). Platí aj na rok 2022?

Áno, Netreba nič robiť, všetky vydané voľné lístky ostávajú v platnosti. 

Mám zakúpený 5-miestny stan, chatku Trenčín, Tent Inn, Parking. Budú v platnosti aj v roku 2022?

Áno. V prípade, že si lístky chcete preniesť do roka 2022, nemusíte urobiť nič, ostávajú v platnosti. 

Mám zakúpený 5-miestny stan, chatku Trenčín, Tent Inn, Parking. Bude možné refundovať si peniaze za všetky typy vstupeniek?

Áno, platia možnosti refundácie tak ako pri lístkoch na festival.

Budete na rok 2022 predávať aj lístky za znížené vstupné?

Nie, keďže ide o presun festivalu, pokračujeme v predpredaji v aktuálnej cenovej hladine.

Kúpil som si lístok cez secondary ticketingovú spoločnosť. Ako mám postupovať, ak chcem lístok vrátiť?

Musíte sa obrátiť na spoločnosť, kde ste si lístok zakúpili.

Kúpil som si lístok cez secondary ticketingovú spoločnosť a chcem si ho presunúť na rok 2022. Bude platný?

Platnosť lístkov predávaných mimo našich oficiálnych predpredajov nevieme overiť a nemôžeme garantovať možnosť vstupu na festival v žiadnom roku.

Dostal som voľný lístok. Ako mám postupovať, ak ho chcem vrátiť?

Peniaze za voľné lístky vracať nebudeme, keďže od nás boli poskytnuté za nulovú protihodnotu.

Ponúkajú mi na predaj lístok na Pohodu 2020 (resp. 2021), ktorý je údajne platný na rok 2022. Viem si overiť jeho pravosť?

Nie. Odporúčame kupovať lístky len na našej stránke alebo v našich autorizovaných predpredajoch. Upozorňujeme, že každý rok sa na festival nedostane viacero ľudí, ktorí si kúpili duplikované, alebo falošné lístky.

Kedy sa začína predpredaj na rok 2022?

Predpredaj pokračuje ďalej bez prestávky.

Čo budete robiť počas pohodového víkendu?

Pripravujeme akciu Pohoda on the Ground.

Čo bude Pohoda on the Ground?

Pohoda on the Ground bude akcia, ktorej podobu budeme dolaďovať v najbližších týždňoch. Zatiaľ môžeme prezradiť, že pôjde o sériu menších unikátnych jednodňových podujatí na letisku Trenčín s limitovanou kapacitou.

Bude Pohoda on the Ground prístupná pre verejnosť?

Áno, no s obmedzenou kapacitou v súlade s opatreniami platnými v čase konania festivalu.

Budú sa na Pohoda on the Ground predávať lístky?

Áno, ich predaj spustíme v máji 2021.

Prečo robíte Pohoda on the Ground?

Chceme sa konečne stretnúť s našimi návštevníkmi, umelcami, dodávateľmi partnermi a taktiež si nevieme predstaviť tráviť čas počas víkendu určenému pre festival ničnerobením.

Kedy môžeme očakávať podrobnosti o festivale Pohoda on the Ground?

Informácie budeme zverejňovať priebežne, viac detailov zverejníme najneskôr 7. mája – počas plánovaného Pohoda Dňa_FM.