Ubytovanie v okolí

Informácie o ubytovaní v meste Trenčín (hotely, penzióny) poskytuje: Kultúrno-informačné centrum, Mierové námestie 9, tel: +421 (0)32 16 186, www.visittrencin.sk, kic@trencin.sk.

Informácie o ubytovaní v meste Dubnica nad Váhom poskytuje: Mestské informačné centrum, Dubnica nad Váhom, Tel.: +421 (0)948/117 063,www.mic.dubnica.eu, mic@dubnica.eu.

Informácie o ubytovaní v Novom Meste nad Váhom poskytuje: TIK Nové Mesto nad Váhom, Námestie Slobody, Tel.: +421 (0)692/066 779, 692/062 231, www.tiknovemesto.sk, tiknovemesto@katkatours.sk.

Ubytovanie v súkromí, chaty: www.limba.sk