Informácie na festivale

Na festivale je zriadený infostánok v priestoroch pri Pohoda shope (uprostred festivalového areálu, nájdete aj v mapke v bulletine). Je v ňom možné získať informácie o priestorovom a časovom usporiadaní festivalu, o zdravotnej, bezpečnostnej a usporiadateľskej službe, o stratách a nálezoch. Rovnako je v ňom k dispozícii samotný festivalový bulletin, v ktorom nájdete informácie o programe a samostatná gastromapa s kompletným programom.