Gastro

Snažíme sa spolupracovať v čo najväčšej miere s lokálnymi dodávateľmi surovín. Občerstvenie pre umelcov a prevažná väčšina stánkov je zásobovaná zo zdrojov mesta Trenčín. Partnermi festivalu v gastro prevádzkach sú v prevažnej miere lokálne slovenské subjekty. Zoznam gastro subjektov bude pred festivalom publikovaný v tomto príspevku.

Od roku 2017 je na festivale možné v rámci gastro služieb servírovať len v kompostovateľných riadoch vďaka, ktoré sú spolu so zvyškami potravy unikátnym spôsobom spracované v elektrických kompostéroch priamo na festivale, alebo putujú na ďalšie spracovanie.