Gastro

Snažíme sa spolupracovať v čo najväčšej miere s lokálnymi dodávateľmi surovín. Občerstvenie pre umelcov a prevažná väčšina stánkov je zásobovaná zo zdrojov mesta Trenčín. Partnermi festivalu v gastro prevádzkach sú v prevažnej miere lokálne slovenské subjekty.
Od roku 2017 je na festivale možné v rámci gastro služieb servírovať len v kompostovateľných riadoch.