Enviromentálne ocenenia

V januári 2018 sme na festivale Eurosonic Noorderslag získali zo siedmich nominácií v rámci European Festival Awards The Green Operations Award, ako prvý slovenský festival skórujúci na týchto prestížnych európskych oceneniach. Ďakujeme :)

Inštitút cirkulárnej ekonomiky nás ocenil za podporu myšlienky predchádzania vzniku odpadov. Pohoda je jediný festival v strednej Európe, na ktorom sa triedi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a dokonca sa priamo v areáli unikátnou technológiou kompostuje.

Podľa anglického servera Greenmystyle.com bol festival Pohoda v roku 2010 zaradený medzi 12 najekologickejších festivalov v Európe. Počas festivalu ktorý trvá tri dni, vzniklo 60,3 tony odpadu, z čoho 22,7 % - až 13,7 tony, sa podarilo návštevníkom vyseparovať. Najväčšie množstvo vytriedeného odpadu tvorili práve plasty (PET fľaše, poháre, tégliky a plastový riad) ktorý tvorili spolu až 10,4 tony.

Pohoda sa v roku 2010 zaslúžila aj o oficiálny slovenský rekord v množstve vyseparovaného plastu. Podarili sa vyseparovať približne 23 percent čo je 13,7 tony z 60,3 tony vyprodukovaného odpadu, na jednom podujatí, pričom najväčšiu zásluhu na tom mali práve naši návštevníci. Naši návštevníci prispeli vo veľkej miere aj k vytriedeniu papierového odpad a to v množstve 2,7 tony.  Kovov, najmä hliníkových plechoviek z nápojov, bolo 480 kilogramov. Triedenie odpadu na festivale nám  zabezpečoval ENVI-PAK a zberová spoločnosť SITA Slovensko.