Ako môžete aj vy prispieť k životnému prostrediu?

Stačí mať na pamäti tieto 4 jednoduché pravidlá :

  1. Odpad ktorý vyprodukujem počas festivalu, odhodím do odpadkovej tašky ktorá mi bola odovzdaná pri vstupe na festival.
  2. Ak nemám pri sebe odpadkovú tašku, odpad odhodím a zároveň vytriedim do odpadových košov ktoré sú umiestnené v areáli festivalu, a nie na zem.
  3. Použijem toalety, ktoré sú dostupné počas celého festivalu, a nebudem cikať na zem.
  4. Po ukončení festivalu si so sebou odnesiem stan a ostatné osobné veci, ktoré som si priniesol na festival, to znamená že keď odídem z miesta festivalu, nič za sebou nezanechám.

Síce jednoduché, ale veľmi dôležité. Aj týmito pár krokmi, môžete prispieť k ochrane životného prostredia na festivale Pohoda.

V mene celého Pohoda tímu Vám ďakujeme! :)