8. — 10. júl 2021
Letisko Trenčín 8. — 10. júl 2021
Pohoda 20 → 21

Vitajte v sekcii Pohoda 20 → 21  najčastejšie otázky. Nájdete tu odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa presunu Pohody 2020 na rok 2021. Odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa festivalu nájdete v sekcii Info. Ak nenájdete odpoveď na vaše otázky ani tam, prosím, pošlite nám mail na info@pohodafestival.sk, alebo nám pošlite správu na našej Facebookovej stránke

Prečo ste presunuli Pohodu 2020 na rok 2021?

Festival sme sa rozhodli presunúť na základe konzultácií so špičkovými epidemiologičkami. Potvrdili nám, že šanca na usporiadanie festivalu s kapacitou 30.000 ľudí je v júlovom termíne na Slovensku nulová. Zároveň sledujeme vývoj v iných krajinách, na Pohode každoročne vystupujú umelci z desiatok krajín, nevieme garantovať, že by sme ich vedeli na Slovensko dopraviť.

Je presunutie Pohody definitívne?

Áno.

Kedy a kde bude Pohoda 2021?

Termín je 8. / 9. / 10. júla 2021, miestom ostáva letisko Trenčín

Nepomohli by opatrenia na mieste – ako dezinfekcia rúk, meranie teploty, rúška - k tomu, aby festival mohol byť?

Rozhodujúca je vysoká koncentrácia ľudí spojená s tým, že dodržiavanie sociálneho dištancovania je na hudobných festivaloch podľa nás nemožné. Podľa slov šéfa európskej bezpečnostnej skupiny festivalovej asociácie Yourope je našou úlohou hľadanie rovnováhy medzi bezpečnosťou a „rock and rollom“. Pri opatreniach, aké predpokladáme v júli na Slovensku, by na „rock and roll“ neostalo miesto.

Prečo používate termín presunutie namiesto zrušenie?

Termín presunutie vyjadruje náš vzťah k našim potvrdeným umelcom, dodávateľom, spolupracovníkom, partnerom a samozrejme k návštevníkom. Energiu, ktorú sme venovali prípravám tohto ročníka, chceme využiť na prípravu festivalu v roku 2021. Reálne presúvame naše dohody a záväzky.

Presúva sa aj program z roku 2020 automaticky na rok 2021?

Nemôžeme zaručiť identický program. Budeme sa snažiť potvrdiť čo najviac z programu z tohto roka, už pri oznámení presunu sme mali prepotvrdenú štvrtinu programu aj na rok 2021. Umelci majú svoje viacročné plány, do bookingu vstupujú sólové hrania, vydávania albumov a podobne. Máme dobré vzťahy s agentmi, máme za sebou dlhoročnú históriu a urobíme všetko pre to, aby bol program v 2021 zaujímavejší a silnejší, ako v tomto roku. Tiež zdôrazňujeme, že pri oznámení posunu sme mali zverejnenú len tretinu programu.

Platia vstupenky zakúpené na tento ročník aj na rok 2021?

Áno. Na prenos netreba realizovať žiadne kroky. Lístky, ktoré ich držitelia nevrátia do 15. 10. 2020, budú automaticky považované za platné. Týka sa to všetkých typov lístkov. Prenesenie vstupeniek na budúci rok je tou najlepšou možnosťou, ako festival v týchto časoch podporiť a zároveň mať s predstihom lístok na ďalší rok.

Budete vracať peniaze za lístky?

Áno, každému kto o to požiada, peniaze za lístky zakúpené v našich oficiálnych predpredajoch vrátime. Urobíme to s pochopením. Ak chcete vrátiť peniaze za lístok, prosím vyplňte formulár v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV v rozmedzí od 15. 4. do 15. 10. 2020. Zoznam oficiálnych predpredajov je v sekcii SHOP.

Chcem vrátiť e-ticket zakúpený v Pohoda shope. Ako mám postupovať?

V prípade, ak vlastníte e-ticket, stornujeme Váš lístok po vyplnení formuláru v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV a vrátime Vám požadovanú čiastku na poskytnuté číslo účtu najneskôr do 60 dní od vyplnenia formulára. Upozorňujeme, že mimo nášho SHOPU sa e-tickety nepredávali, lístky zakúpené mimo našich oficiálnych predpredajov nemôžeme zaradiť do systému vracania peňazí.

Chcem vrátiť papierový (tlačený) lístok. Ako mám postupovať?

V prípade, ak máte platný tlačený lístok (vstupenku) zakúpený v oficiálnych predpredajoch festivalu Pohoda, vyplňte formulár v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV, potom odošlite lístky prostredníctvom pošty ako doporučenú zásielku na adresu: Pohoda Festival, s.r.o., Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur najneskôr do 15. 10. 2020, vždy s uvedením odosielateľa. Peniaze Vám vrátime najneskôr do 60 dní od doručenia tlačenej  vstupenky na účet, ktorý vyplníte vo formulári. Peniaze sa budeme snažiť poukazovať na bankový účet obratom, no prosíme o trpezlivosť, ak by prišlo k počiatočnému veľkému počtu žiadostí o refundáciu. V prípade, ak formulár vyplníte, no vstupenka nám fyzicky nebude doručená od konkrétneho odosielateľa, peniaze Vám refundované nebudú. Ak budete zasielať viac vstupeniek, odporúčame Vám použiť službu poistenia zásielky.

Tlačené vstupenky na adresu Pohoda Festival, s.r.o., Prostredná 46, 900 21 Svätý Jur, môžete prostredníctvom pošty odosielať doporučene v časovom rozmedzí od 15. 4. 2020 – 15. 10. 2020.  Všetky na túto adresu doporučene odoslané a nám doručené zásielky budú protokolárne otvárané za účasti vždy minimálne dvoch osôb, aby nedošlo ku pochybnostiam, preto tiež vždy na obálke doporučenej zásielky uveďte odosielateľa.

Upozorňujeme, že platné papierové lístky sme predávali len online cez Pohoda Shop, priamo na festivale v roku 2019 a v autorizovaných predpredajoch, ktorých zoznam je v sekcii SHOP. Lístky zakúpené mimo oficiálnych predpredajov (secondary ticketing, ...) nemôžu byť zaradené do systému refundácie.

Ako budete vedieť, aká bola cena lístka pri jeho nákupe?

Všetky oficiálne tlačené vstupenky obsahujú kódy, na základe ktorých je možné určiť cenovú hladinu, v ktorej bola vstupenka predávaná. Vrátená suma, o ktorej refundáciu zákazník požiada, bude korešpondovať s cenou, za akú bola permanentka predávaná.

Ako budete vracať peniaze? V hotovosti, či na účet?

Peniaze budú refundované formou prevodu na účet.

Dokedy môžem požiadať o vrátenie peňazí za lístky?

Požiadať o vrátenie akéhokoľvek typu lístka môžete do 15. 10. 2020. Takýto dlhý čas zavádzame s ohľadom na súčasné prísne opatrenia na Slovensku, no veríme, že poštovné a iné operácie budú o pár mesiacov realizovateľné jednoduchšie. Peniaze budeme vracať obratom, hraničná doba vzhľadom na opatrenia a možný vyšší záujem je 60 dní. Ďakujeme za pochopenie i trpezlivosť.

Kedy mi vrátite peniaze za lístky?

Peniaze za lístky zakúpené online budeme vracať obratom po vyplnení formulára v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV, hraničná doba vzhľadom na opatrenia a možný vyšší záujem je 60 dní. V prípade, že chcete vrátiť lístok zakúpený v Pohoda shope na festivale, alebo v inom autorizovanom predpredaji, tiež vyplňte formulár a po jeho vyplnení nám lístky zašlite ako doporučenú zásielku na adresu Pohoda festival, Prostredná 46, 90021 Svätý Jur. Prosím, prečítajte si podmienky v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV. Peniaze pošleme na účet uvedený vo formulári obratom po obdržaní zásielky, najneskôr do 60 dní. Ďakujeme za pochopenie i trpezlivosť.

Mám zakúpenú vstupenku pre dieťa (KIDS), respektíve pre tínedžera (JUNIOR). Chcem si lístok nechať na 2021, avšak moje dieťa/junior bude mať na budúci rok počas Pohody 15, resp. 18 rokov. Ako mám postupovať? 

V prípade presunutia festivalu na rok 2021 budeme akceptovať všetky lístky typu KIDS a JUNIOR presunuté z roku 2020 aj v prípade, že dieťa/junior  padnú vekovo do vyššej kategórie. Toto bude platiť pre všetky lístky KIDS/JUNIOR zakúpené do 15. 4. 2020.

Budem môcť požiadať o vrátenie peňazí za lístok zakúpený po 15. 4. 2020?

Nie. Možnosť požiadať o refundáciu vstupeniek sa vzťahuje na všetky typy vstupeniek zakúpených do 15. 4. 2020.

Prečo platí na vrátenie lístka časové obmedzenie do 15. 10. 2020?

Pol roka považujeme za dostatočne dlhý čas na prípadné vracanie peňazí za lístky kúpené do 15. 4. 2020. Festival má obmedzenú kapacitu a musíme s dostatočným predstihom vedieť, koľko lístkov môžeme uvoľniť do predaja.

Ako môžem festival podporiť?

V prípade, ak ešte nemáte lístok na najbližší ročník, najviac nám pomôže, ak si ho zakúpite, predpredaj pokračuje automaticky na rok 2021. Ak už lístok máte, pomôže nám jeho prenesenie na rok 2021. V takom prípade nemusíte robiť nič, len si ponechať lístok. V prípade, že musíte lístok vrátiť ale môžete venovať časť zaplatenej sumy na vykrytie už vynaložených nákladov na prípravu, takáto možnosť existuje a postup nájdete v sekcii VRÁTENIE LÍSTKOV.

Mám lístok na Pohodu 2020, no ten si chcem nechať a zároveň ako podporu festivalu si chcem kúpiť nový lístok na pohodu 2021. Ako mám postupovať?

Prosím, pošlite nám o tom informáciu na mail office@pohodafestival.sk, aby sme mali prehľad, koľko lístkov môžeme na festival predať tak, aby sme neprekročili jeho kapacitu.

Ďakujeme vám za takéto gesto. Ak máte záujem aj o darček (napríklad v podobe špeciálnej edície tričiek na rok 2020 – Pohoda friend), vyplňte prosím vo formulári možnosť so 100% darovaním sumy a  postupujte podľa návodu v sekcii Pohoda 20 → 21 (v takom prípade nám ale lístok musíte poslať).

Mám voľný lístok na Pohodu 2020. Platí aj na rok 2021?

Áno, Netreba nič robiť, všetky vydané voľné lístky ostávajú v platnosti. 

Mám zakúpený 5-miestny stan, chatku Trenčín, Tent Inn, Parking. Budú v platnosti aj v roku 2021?

Áno. V prípade, že si lístky chcete preniesť do roka 2021, nemusíte urobiť nič, ostávajú v platnosti. 

Mám zakúpený 5-miestny stan, chatku Trenčín, Tent Inn, Parking. Bude možné refundovať si peniaze za všetky typy vstupeniek?

Áno, platia možnosti refundácie tak ako pri lístkoch na festival.

Budete na rok 2021 predávať aj lístky za znížené vstupné?

Nie, keďže ide o presun festivalu, pokračujeme v predpredaji v aktuálnej cenovej hladine.

Budete na rok 2021 robiť každoročnú akciu ku Dňu učiteľov?

Áno, v marci 2021. Ak nebude festival vypredaný.

Kúpil som si lístok cez secondary ticketingovú spoločnosť. Ako mám postupovať, ak chcem lístok vrátiť?

Musíte sa obrátiť na spoločnosť, kde ste si lístok zakúpili.

Kúpil som si lístok cez secondary ticketingovú spoločnosť a chcem si ho presunúť na rok 2021. Bude platný?

Platnosť lístkov predávaných mimo našich oficiálnych predpredajov nevieme overiť a nemôžeme garantovať možnosť vstupu na festival v žiadnom roku.

Kúpil som si voľný lístok. Ako mám postupovať, ak ho chcem vrátiť?

Peniaze za voľné lístky vracať nebudeme, keďže od nás boli poskytnuté na nulovú protihodnotu.

Ponúkajú mi na predaj lístok na Pohodu 2020, ktorý je údajne platný na rok 2021. Viem si overiť jeho pravosť?

Nie. Odporúčame kupovať lístky len na našej stránke alebo v našich autorizovaných predpredajoch. Upozorňujeme, že každý rok sa na festival nedostane viacero ľudí, ktorí si kúpili duplikované, alebo falošné lístky.

Kedy začína predpredaj na rok 2021?

Predpredaj pokračuje ďalej bez prestávky.

Budete mať v tomto roku festivalový merch?

Áno, do predaja ho zaradíme už koncom apríla. Zároveň bude takýto merch súčasťou darčekov pre tých, ktorí nám venujú časť zaplatenej sumy za vrátený lístok.

Čo budete robiť počas pohodového víkendu?

Pripravujeme akciu Pohoda in the Air.

Čo bude Pohoda in the Air?

Pohoda in the Air bude akcia, ktorej podobu budeme dolaďovať v najbližších týždňoch. Chceme pripraviť mix streamovaných akcií z rôznych častí sveta vrátane letiska v Trenčíne spolu s archívnymi materiálmi, happeningami, vizuálnym umením a inými aktivitami.

Bude Pohoda in the Air prístupná verejnosti?

Nie, pôjde o online verziu festivalu.

Budú sa na Pohoda in the Air predávať lístky?

Nie. Festival bude zadarmo.

Prečo robíte Pohoda in the Air?

Nevieme si predstaviť tráviť čas počas víkendu určenému pre festival ničnerobením. Premýšľame aj o aktívnom zapojení našich návštevníkov či prívržencov.

Neobávate sa, že Pohoda in the Air bude zrušená autoritami?

Podoba Pohoda in the Air bude konzultovaná s epidemiológmi a dodržíme všetky opatrenia, ktoré budú v júli na Slovensku v platnosti.

Kedy môžeme očakávať podrobnosti o festivale Pohoda in the Air?

Prvé predstavy zverejníme najneskôr 15. mája – počas plánovaného Pohoda Dňa_FM.