Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Šimon Chovan: Dear Thearlings

Šimon Chovan: Dear Thearlings SK

Šimon Chovan
Dear Thearlings, 2019
Site-specific inštalácia v rôznych lokalitách


Dear Thearlings je neukončená séria mäkkých sôch. Ich spoločným prvkom je odlievanie silikónových industriálnych materiálov (kontajnerov na jedlo, priemyselných kvetináčov) s prírodnými pigmentmi. Odliatky pokryté prevažne okrovou zeminou zo Štiavnických vrchov autor následne používa ako pokožku objektov. Pôsobia ako práve vytiahnuté zo zeme, staré tisícky rokov, ale ich technická textúra zároveň odkazuje na genetické modifikácie či syntetickú biológiu. Vytvárajú napätie na rozhraní viacerých kategórií - konkrétneho, abstraktného (vývinové štádiá hmyzu alebo niečo neznáme), živého/neživého, ľudského/neľudského, krehkého/pevného, začiatku/konca. Vo formách kokónov či lariev sa kumulujú konfliktné časové kategórie krátkych prechodných vývinových štádií hmyzu v priebehu miliónov rokov geologického času, počas ktorých sa tvoril okrový pigment.

Dielo narúša tradičné parametre typickej sochy v priestoroch festivalov. Nejde o monumentálne, jasne vymedzené, a z diaľky viditeľné gesto, ale o sériu nepredvídateľných zásahov na nečakaných miestach. Vyzdvihuje existujúcu architektúru festivalu, a jeho infraštruktúru používa ako symbiont  telo iného organizmu. Moment prekvapenia je zároveň odkazom na prebiehajúce klimatické zmeny, ktoré narúšajú stabilitu a predvídateľnosť prostredia.