Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
Peter Kašpar: Sonic Coding
Sobota 00:00 | Literárny stan MartinusSobota 00:00 | Visual stage

Peter Kašpar: Sonic Coding SK

Peter Kašpar
Sonic Coding, 2023

3D animácia, 16 min.


Vizuálny umelec Peter Kašpar sa vo svojich projektoch venuje témam kultúrnych pohybov a prienikov v širších súvislostiach rasových vzťahov, etiky, umelej inteligencie a hraníc ľudského vedomia. Audiovizuálne dielo s názvom Sonic Coding rozohráva v prostredí 3D animácie poetické momenty v spomalenom pohybe, ktoré zastupujú hlavné piliere kultúry hip-hopu: tanec a rap, graffiti, DJ-ing alebo produkciu hudby. Tieto oblasti sú zobrazené v hyper-realistickej 3D forme skutočných hip-hopových „situácií“, ktoré imitujú aj „kazové“ detaily skutočného sveta (napríklad zašpinené tenisky). Svet 3D animácie tak chameleónskym spôsobom nadobúda aj také znaky kultúry, ktoré v ňom strácajú svoje pôvodné opodstatnenie.

Obraz, gesto a pulzujúci pohyb sú v diele Sonic Coding postavené do popredia pred manifestačnú a rétorickú vrstvu hip-hopu. Ako píše americký hudobný publicista Simon Reynolds, „v rape nie je rozdiel medzi rétorikou ‚až za hrob‘ a zmluvnou realitou obchodných vzťahov“. Rétorická rovina celkom chýba, a je nahradená meditačnou hudbou. Ide o súčasť voľby autora preniknúť cez vrstvu slova a komodity, obrátiť pozornosť na „príbuznosť všetkých častí“. S tým súvisí aj zámer zjemnenia vrstvy traumy a násilia, ktorá spoluformovala hip-hopové formy. Kľúčovou ingredienciou diela je starostlivosť o hojenie rán obsiahnutých v dedičstve hip-hopu a súcit s utrpením, ktoré sa skrýva pod povrchom kultúry.

V spolupráci s Cenou Oskara Čepana