Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024
BAHNO 974: CASTORIN

BAHNO 974: CASTORIN SK

Bahno 974
Castorin, 2023
Objekt

Mário Coufal a
 Volodymyr Serhachov
Koncept projektu CASTORIN sa zaoberá témou znečistenia vodných tokov a ponúka prospekt „cicavca“ budúcnosti. Toto stvorenie, vágne pripomínajúce lokálnu faunu, vydru či bobra, stále nesie charakteristiky týchto živočíchov, ale je zdeformované a zmutované prvkami modernej technológie. Jeho mutácia nastala kontinuálnym životom v znečistenom habitáte, kde sa muselo prispôsobiť novým, komplikovaným podmienkam. Ide tu o jedinca, ktorý sa ocitol mimo svojho „prirodzeného“ prostredia, a ktorý pátra v pôde po akýchkoľvek fragmentoch informácii o tom, ako sa dostať späť do svojho pôvodného prostredia, pretože mu už nezostáva veľa času.

Cieľom diela je evokovať pocity melanchólie, keďže predsa len ide o stvorenie, ktoré sa ocitlo mimo svojho domova. Zároveň má slúžiť ako výstražný prst ukazujúci na našu bohatú biodiverzitu, ktorá sa deformuje a degraduje každým dňom. Chce ukázať nepríjemný obraz stvorenia, ktoré je možno len začiatkom absurdity, ktorá sa však môže stať skutočnosťou v dôsledku nezodpovedného správania ľudstva.

V spolupráci s VŠVU v Bratislave